Odnawialne źródła energii - portal informacyjny

Ten portal dotyczy II edycji projektów związanych z Odnawialnymi Źródłami Energii. Kliknij tutaj, aby przejść do II edycji portalu. Kliknij tutaj, aby przejść do I edycji portalu.

Oszczędności

savings2

Niniejsza strona zawiera wizualizacje oszczędności dokonanych dzięki wykorzystaniu instalacji dostarczonych w ramach projektu „Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Ulan Majorat”


Ilość zaoszczędzonego gazu w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 1160262.33 kWh
co odpowiada 107431.70 m3gazu ziemnego.Przy średniej cenie 2,55 zł za m3 koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
273950.84 zł

 


Ilość zaoszczędzonego węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Całkowita energia wytworzona we wszystkich instalacjach wynosi 1160262.33 kWh
co odpowiada
139.23 ton węgla.Przy średniej cenie 840 zł za tonę koszt zaoszczędzonego paliwa wyniósł
116953.2 zł

 


Sumaryczna wartość zaoszczędzonego gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji OZE

Przełącz typ wykresu:

Oszczędności w zł związane ze zużyciem gazu i węgla w wyniku zastosowania instalacji.
Kolor niebieski – koszt gazu, kolor szary – koszt węgla.
UWAGA: do ceny gazu nie doliczono opłaty przesyłowej